up icon

تفاوت کف سازی آرملات نسبت به کف سازی بتن رنگی :

کاربرد کف سازی ارملات در مکان هایی است که فشار و ضربه های زیادی به کفپوش وارد می شود در صورتی که کف سازی بتن رنگی برای بارهایی با وزن حدودا 10 تن مناسب است و توانایی تحمل آنرا دارد.
در کف سازی بتن رنگی شما ازتنوع رنگ های زیادی برخوردار هستید در حالی که در کف سازی آرملات تنوع رنگ بسیار محدود است.
در کف سازی بتن رنگی آخرین مرحله برش های انقباضی است در حالی که در اجرای کف سازی آرملات, 28 روز پس از کاتر زدن , کف را باید بوسیله دستگاه ساب زنی ,ساب زد تا سطحی صیقلی و صاف حاصل گردد که این خود دارای هزینه زیادی است.
در اجرای کف سازی بتن رنگی باید ابتدا بتن ریخته شود و بعد پودر رنگی را به صورت پاششی روی آن ریخت در حالی که در اجرای کف سازی آرملات بعد از بتن ریزی باید پودر آرملات را درون دستگاهی ریخت و به هم زد و بعد اجرا کرد که این هم هزینه اضافی دارد.
هزینه اجرای کف سازی آرملات تقریباً 2 برابر هزینه اجرای بتن رنگی می باشد چون در اجرای بتن رنگی با ضخامت حدودا 1 سانتی متر 5 کیلو پودر رنگی در هر متر مربع مصرف می شود در حالی که در اجرای آرملات با ضخامت 1 سانتی متر 22 کیلو در هر متر مربع پودر آرملات استفاده می شود و از آنجایی که قیمت هر کیلو پودر رنگی حدودا 2 برابر قیمت هر کیلو پودر آرملات می باشد پس در نتیجه قیمت پودر آرملات استفاده شده تقریباً 2 برابر قیمت پودر رنگی مصرف شده می باشد که این هم باز خود هزینه اضافی برای اجرای کفپوش آرملات است.

نتیجه اینکه : هزینه اجرای آرملات تقریباً 2 برابر هزینه اجرای بتن رنگی است ولی کفپوش آرملات در خصوص کیفیت و دوام و پایداری کف در ترافیک های سنگین مقرون به صرفه است و طول عمر بیشتری نسبت به کفپوش بتن رنگی دارد.


viewer icon 7545