up icon

ماله پروانه ای ( Power Trowel ) :

ماله پروانه ای , دستگاهی برقی یا سوختی بر پایه دیزلی و بنزینی است که برای صاف کردن و پرداخت سطح بتن ریزی های انجام شده کاربرد دارد.

انواع ماله ها :

  1. ماله پروانه ای ساده (دستی):

    این نوع از ماله پروانه ,که ماله پروانه ای ساده (دستی) نام دارد , دارای یک دسته و توسط هدایت کننده هدایت می گردد که این نوع از ماله پروانه ای برای یکدست کردن سطوح بتن ریزی های متوسط مثل پارکینگ ها و طبقات و پیاده رو ها و پمپ بنزین ها کاربرد دارد.
  2. ماله پروانه ای سرنشین‌دار(نفر بر) :

    این نوع از ماله پروانه ,که ماله پروانه ای سرنشین دار نام دارد ,دارای یک صندلی برای نشستن بر روی آن که هدایت کننده سوار می شود و برای یکدست کردن سطوح بتن ریزی های طولانی مثل فرودگاه ها نمایشگاه ها بیشتر از ماله پروانه ای ساده کاربرد دارد.
ماله پروانه ای در 3 اندازه (قطر) 60 ,90, 120سانتی متر می باشد.

مزایای ماله پروانه ای :

  1. صاف و یکدست کردن سطوح بتن ریزی
  2. مقاوم کردن در برابر بروز ترک های بر روی سطح بتن ریزی
  3. متراکم کردن سطوح بتن ریزی
  4. پاک سازی سطوح های بتن ریزی دارای سنگ دانه های درشت

viewer icon 3692