up icon

خرابی بتن :

بتن بر اثر تاثیرات آب دریاها , آسیب های فیزیکی ,آسیب های شیمایی ,آتش ,از بین رفتن به مرور کلسیم و عوامل گوناگون دیگر آسیب می بیند.

عوامل موثر بر فرسودگی و از بین رفتن بتن:

 1. ورود نمک ها به بتن (INGRESS OF SALTS)

 2. اشتباهات طراحی (SPECIFICATION ERRORS)

 3. اشتباهات اجرایی (CONSTRUCTION ERRORS)

 4. حملات كلریدی (CHLORIDE ATTACKS)

 5. حملات سولفاتی (SULPHATE ATTACKS)

 6. حریق (FIRE)

عوامل اصلی افزایش مقاومت بتن در برابر حرارت و گرما :

 1. رسانایی بتن (CONDUCTIVITY)
 2. ظرفیت گرمایی بتن (HEAT CAPACITY)
مسئول خرابی بتن جمع شدگی و انبساط در مقابل حرارت می باشند.

از عوامل دیگر خرابی بتن :

 1. عمل یخ زدگی (FROST ACTION)

 2. نمك‌های ذوب یخ (DE-ICING SALTS)

 3. عكس العمل قلیایی سنگدانه‌ها (ALKALI-AGGREGATE REACTION)

 4. كربناسیون (CARBONATION)

ترمیم بتن :

ترمیم بتن با استفاده از ابزار های پیشرفته نظیر واتر جت انجام می شود به این صورت که با استفاده از واتر جت بخش آسیب دیده و یا بخش های دیگر بتن که دارای نواقصی هستند انجام می پذیرد یکی از رایجترین آسیب های که باعث خوردگی می شوند سطران بتن می باشد که به دلایلی مثل حملات شیمیایی بر روی آرماتور بندی می باشد که این خود موجب افزایش ترک خوردگی و زنگ زدگی شود.

ترمیم سرطان بتن:

عوامل ایجاد ترک خوردگی بتن نیز می توان :
 1. سازه های ضعیف
 2. نپوشاندن و یا پوشش کم بتن اطراف آرماتور
 3. و عوامل دیگر که باعث ترک خوردگی و پوسته شدن بتن می شوند
اینها مواردی هستند که با مشاهده پوسته پوسته شدن و ترک، ممکن است اتفاق افتاده باشد.

روش‌های اصلاح خوردگی های بتن :

اگر مشکل به دلیل کم بودن پوشش بتن اطراف میلگرد و یا نیز کربناته باشد :

 1. تخریب بتن تا میلگرد ها
 2. تمیز کردن میلگرد
 3. استفاده از ماده محافظ ضدکربنات در تمام سطوح میلگرد

تخریب بتن با واترجت :

تخریب هیدرولیکی با استفاده از فشار زیاد آب به منافظ سطوح بتن که باعث تخریب موضعی بتن می شود.
واتر جت بر عکس روش های مکانیکی هیچگونه ترکی به وجود نمی آورند.
اندازه برش به مقدار آبی که به سطح برخورد می‌کند بستگی زیادی دارد.
در استفاده از واتر جت علاوه بر اینکه بتن اطراف میلگرد از بین می روند عملیات تمیز کردن میلگرد نیز بوجود می آید.

viewer icon 3865