up icon

ویژگی ها و مزایایی بتن های سبک :

پیش گفتار :

نیاز امروزه جامعه به سازه های سبک و مقاوم در برابر انواع رخداد های طبیعی شامل زلزله ,سیل ,خرابی ها و غیره و همچنین افزایش طول عمر هرروزه بیشتر و بیشتر می شود سازه های سبک و مقاوم نیازمند استفاده از ابزار های پیشرفته و بروز و همچنین مصالح جدید و بهینه به منظور کاهش وزن سازه ها در مقابل هزینه و زمان سازه های با وزن بالا را در مقابل رخداد های طبیعی به حداقل می رساند.

راه های کاهش وزن سازه ها :

 1. سبک کردن اجزای باربر سازه ها
 2. سبک کردن سازه سازه ها

مصالح سبک:

مصالح سبک به مصالحی گفته می شود که از نمونه مشابه خود وزن کمتری داشته و بکار گیری از آن به کاهش وزن ساختمان می انجامد.

انواع مصالح سبک :

 1. مصالح سبک سازه ای
 2. مصالح سبک غیر سازه ای
 3. اجزا ها

مصالح سبک سازه ای : به مصالح سازه ای سبک گفته می شود که در بنا ها بکار می رود و باعث کاهش وزن آنها می شود.

انواع مصالح سبک سازه ای :

 1. بتونی
 2. طبیعی
 3. صنعتی
خواص بتن سبک :
 1. کاهش وزن بتن مرده سازه ها
 2. کاهش هزینه سرمایه گذاری بتن موجود در اسکلت فلزی سازه ها
 3. کاهش هزینه ساخت و افزایش بهره وری بتن موجود در سازه ها
 4. مقاومت بسیار بالا بتن در برابر آتش سوزی
 5. افزایش مقاومت حرارتی و صوتی بتن
 6. ساختن سازه های بتنی در کمترین زمان ممکن

viewer icon 3510