up icon

بتن سبک : بتن سبک ,بتنی است که در ساختار بتن هیچگونه ماسه ای وجود ندارد و این خود نیز باعث سبک شدن بتن می گردد و باعث جذب بهتر مواد تشکیل دهنده میگردد.
بتن سبک در سقف ها ,پل ها ,دیواره ها و غیره کاربرد دارد.
بتن سبک تحت پرس ساخته می شود.
هزینه تولید بتن سبک از دیگر مواد ساختمانی مناسب تر و پایین تر است.

انواع بتن های سبک

  1. بتن سبک عایق حرارتی
  2. بتن بار بر ساختمان
  3. بتن مصرفی در دیواره ها

انواع بتن های سبک بر اساس مقاومت آنها :

  1. بتن سبك با مقاومت متوسط : این نوع از بتنها از بتنهای با ساختار باز و از بتن های سبک هستند. از این نوع از بتن ها میتوان در کف سازی ها و بلوک های بتنی استفاده گردد.
  2. بتن سبك سازه‌ای : این نوع از بتن ها از سنگدانه های سبک ساخته شده اند و تمام بتنهای سبک از سازه هایی با بتن های سبکدانه بوجود می آیند.
  3. بتن سبك غیرسازه‌ای: این نوع بتن‌ها ، به عنوان تیغه‌های جداساز و عایق‌های صوتی بسیار مفید هستند, و نیز همچنین میتوانند در دیوار ها ,کف ها و غیره مورد استفاده قرار گیرند. بهترین ویژگی آنها هزینه پایین برای گرمی یا سردی فضاهای داخلی ساختمان ها هستند.

viewer icon 3507