up icon

بتن الیافی

برای ساختن این نوع از بتن ها از کامپوزیت ها استفاده می شود که خود باعث تقویت بتن می شود و نیز ممکن است به کاهش وزن بتن و مصالح استفاده شده در بتن منجر گردد.
بتن الیافی علاوه بر اینکه باعث مقاومت در برابر رطوبت و خوردگی می شود بلکه شکنندگی و تردی بتن را نیز کاهش می دهد.

ویژگی های بتن الیافی :

  1. مقاومت در برابر ضربه
  2. مقاومت در برابر خوردگی و واکنش با هوا
  3. مقاومت در برابر انواع کشش های برشی
  4. انعطاف پذیری بسیار بالا

محدودیت های استفاده از بتن الیافی :

این نوع از بتن نمیتوان در ساخت تیرها و ستونها استفاده کرده بخاطر اینکه نحوه قرار گرفتن الیاف در بتن به صورت تصادفی می باشد.
روش سنتی و شبکه ی فولادی به صرفه تر و مناسبتر از بتن الیافی است .
برای اجرای بتن ریزی با سرعت بالا از این نوع بتن استفاده می شود.

viewer icon 1436