up icon

میلگرد :

میلگرد آجدار آهن ( آرماتور فولادی ) ,فولادی است که به صورت سیم یا میلگرد در بتن ریزی بدلیل مقاومت کششی بسیار پایین آن ( بتن ) استفاده می شود.
همچنین برای مسلح کردن بتن از فولاد ساختمانی از قوطی ( ناودانی ) استفاده می شود.

خاموت :

آرماتورهایی که به صورت عرضی و مقاوم در برابر انواع برش ها که در شناژ ها استفاده می شود و به منظور مقاوم ساختن پل ها ,سدها و غیره استفاده می شود.
بهترین روش جوشکاری میلگرد ها به همدیگر به صورت اعمال فشار با حرارت دادن با گاز اکسیژن و سر به سر میلگرد ها که به این نوع جوشکاری ,جوشکاری فورجینگ میگویند.

viewer icon 1738