up icon
قبل از شروع‌ عملیات بتن ریزی مشخصات محل مورد نظر باید با نقشه‌ها‌، مشخصات فنی و استانداردها مطابقت کامل داشته باشد‌. مراحل اجرای بتن ریزی عبارت است از : • ‌کنترل کردن بستن آرماتورها • ‌كنترل کردن قطر، تعداد و فاصله آرماتور‌ها • ‌گذاشتن حصار زیر و کنار آرماتور‌ها • ‌كنترل کردن ابعاد و فونداسیون • كنترل تراز بتن روی بتن مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای انجام بتن ریزی برای بتن ریزی انواع مختلف بتن باید ماده و بتن ایجاد شده در جای انجام شده از نظر مصالح و تجهیزات مختلف است. برای مثال برای بتن ریزی انواع بتن که در محل پروژه ساخته می شود ، شما نیاز به مصالح با کیفیت در محل دارید. اصلی ترین تجهیزات و مصالح مورد نیاز برای انجام عملیات بتن ریزی به شرح زیر است: • در صورت تمایل به ساخت بتن در محل باید مصالح مورد نیاز به اندازه کافی در محل موجود باشد. • وجود دستگاه بتن ریز در محل و بررسی سلامت و کارکرد صحیح آن قبل از انجام عملیات بتن ریزی . تعداد مورد نیاز این دستگاه به نوع پروژه و همچنین توان مالی مجری دارد. برای اجرای بتن به صورت یکپارچه ، حداقل به دو دستگاه بتونیر نیاز است. • ویبراتور نیز از دیگر دستگاه های الزامی برای انجام عملیات بتن ریزی است. در حالت کلی حداقل دو دستگاه باید در محل پروژه وجود داشته باشد. که یکی از دستگاه ها به عنوان جایگزینی برای دستگاه اصلی است. عملکرد صحیح این دستگاه ها قبل از بتن ریزی باید مورد بررسی قرار گیرند.

viewer icon 1612