up icon
دستمزد اجرای بتن ریزی به عوامل زیادی بستگی دارد که به شرح ذیل می باشد:
  • ضخامت بتن ریزی
  • اجرای کار با میل گرد و یا همان مش بندی
  • سطح شیب دار با قالب و یا سطح تراز با دوربین لیزری
  • انجام کار با مصالح و یا دستمزد فقط اجرا
  • قیمت بتن ریزی به متراژ کار بستگی دارد اگر متراژ کار کم باشد هزینه دستمزد کار فرق خواهد کرد
برای اطلاع دقیقتر با یکی از راه های ارتباطی ما تماس حاصل فرمایید. شرکت شهریار بتن

viewer icon 3174