up icon

بتن ریزی اگر با ماله پروانه ای اجرا شود دیگر هیچ نیازی برای کف سازی مجدد مثل موزایگ وکاشی نیاز ندارد


برای بتن ریزی کف باید اقدامات لازم نیاز به اجرای کار را بررسی کنیید مشخصات نقشه کار و زیر سازی را بررسی باید کرد


ابتدا قبل بتن ریزی باید از تمیز بودن زیر کار وسفت و محکم بودن در صورت نیاز از قلتک و زمین کوبیدن زیر کار باید مطمئن شد


ابتدا از طرح بسته شدن ارماتور بندی و از اندازه ارتفاع وفاصله ارماتور بندی بررسی کرد و قرار دادن لقمه زیر میل گرد و کناره های کار مطمئن باشد


در کار بتن ریزی ابتدا قبل بسته شدن ارماتور در صورت نیاز بهتر است از بتن مگر استفاده شود بت


بتن مگر در واقع یک بتن با عیار کم است که به منظور اماده سازی بستر خاگبرداری برای ارماتور بندی و صفحه کذاری اجرا میشود


بتن مگر مانند سایر بتن ها نقش مهمی در پروژه ساخت ساز دارد به خصوص که به دلیل درصد آب بیشتر در ترگیب ان در مقایسه با بتن معمولی به شگل روان است و همین خاصیت ان باعث شده در مواردی خاصی استفاده شود از جمله اینکه از نفوذ سیمان به خاگ جلوگیری و همچنین مانع از جذب اب بتن توسط خاگ میشود همچنین برای صاف تراز و همگن کردن کف به کار میرود


در بتن ریزی کف باید نیروی انسانی را بر اساس توانایی و تجربه کاری خود تقسیم کرد تا افراد با تجربه در پیشبرد کاری مناسب و با گیفیت باشدviewer icon 1331