up icon
در صفحه های قبلی که مشاهده کردیدقیمت بتن ریزی با ماله پروانه ای فقط به صورت اجرت اجرای انجام کار بود دربتن ریزی با مصالح کلیه خرید صفر تا صد پروژه به عهده طرف قرارداد می باشد یعنی اگر بتن ریزی به صورت بتن اماده اجرا شود خرید بتن اماده میلگرد الیاف روان کننده وکلیه افزودنی های بتن وپوشش های رنگی و ارملات و هر هزینه نیاز در امر بتن نیاز باشد به عهده طرف قرارداد می باشد
شهریار بتن هم در اجرای بتن ریزی با مصالح و یا دستمزد فقط اجرا و بتن ریزی دستی با اتو میگسر وخرلاته وبتونیر و بتن ریزی رنگی اماده قرارداد با شما عزیزان میباشد

viewer icon 1106