up icon
شهریار بتن فروش بتن اماده جزئی و عمده وبا عیار بتن مورد نظر اعم از عیار بتن یعنی از عیار ۱۵۰ تا ۴۰۰میباشد در بتن ریزی کف برای بتن ریزی مگر بتن معمولا از عیار ۱۵۰ استفاده میشه وبرای بتن ریزی کف رویی که از عیار ۳۵۰بیشتر استفاده میشود شهریار بتن با داشتن وسایل روز دنیا و بچینگ پیشرفته وشهریار بتن هم در اجرای بتن ریزی رنگی بتن ریزی کف بتن ریزی ارملات و پودر های رنگی دستی در شهرگ صنعتی ها و سوله ها و کارخانه ها فروش بتن اماده در خدمت شما عزیزان میباشد

viewer icon 1237