up icon
بتن رنگی یک پوشش رنگی است که روی بتن تازه اجرا میشود
با استفاده از بتن رنگی شما متونید کف سالن یا محوطه خود را به رنگ دلخواه خود اجرا کنید بتن رنگی شامل رنگ های سبز توصی قرمز ابی هستد بتن رنگی علاوه بر رنگی بودن هم ضد سایش است هم برای عمر بتن بسیار تاثیر دارد
اجرای بتن رنگی هم زمان باید با بتن تازه اجرا شود
در اجرای بتن رنگی باید به میزان استفاده از پودر رنگی توجه داشته باشید
به مثال در رنگ توسی به ازایه هر متر مربع ۴ کیلو باید استفاده شود اگر میزان پودر زیاد باشد باعث تبله شدن سطح بتن میشود استفاده کم پودر رنگی باعث کم شدن ضد سایش میشود
شهریار بتن با استفاده اگیب مجرب و کاملا حرفه ای در بتن ریزی با استفاده از تراز لیزری وماله پروانه ای اماده قرارداد با مهندسین و کارفرمایان و پیمانکاران عزیز میباشد

viewer icon 1148