up icon

در بتن ریزی کف باید دقت زیاد بر روی زیرسازی و میگرد بندی انجام دهید

برای مشاهده مطالب بیشتر در مورد کف سازی به این لینک مراجعه کنید.


viewer icon 90