up icon

در بتن ریزی کف باید دقت زیاد بر روی زیرسازی و میگرد بندی انجام دهید

برای مشاهده مطالب بیشتر در مورد کف سازی به این لینک مراجعه کنید.

در شهرک کامیون داران به دلیل تردد ماشین الات سنگین اعم از بیل زنجیری وتریلی های بزرگ باید زیر سازیه محکم و دقیق تری انجام شود و توصیه میشود بعد از زیر سازی و غلتک زنی بهتر است میل گرد بندی انجام شودو از الیاف ها و روان کننده استفاده شود

میلگرد بندی برای مقاومت بیشتر بتن بسیار موثر است و استفاده از الیاف و میلگرد بندی از ترگ خوردن و شکستن بتن در برابر وزن سنگین مقاومت میکند


viewer icon 1087