up icon
شهریار بتن با استفاده از ماله پروانه در کف سازی وبتن ریزی در شهرک صنعتی ها و پمپ بنزین کف کارخانه جات انبار ومحوطه با استفاده از دستکاه های روز دنیا ماله پروانه تراز لیزری وپودر های سخت کننده رنگی وارملات و الیاف روان کننده و اجرای میلگرد بندی با سابقه کار بالا و اگیب مجرب اماده قرارداد با مهندسین و کارفرمایان و پیمانکاران عزیز میباشد
در بتن ریزی با ماله پروانه دیگر نیاز به هیچ کف سازی دیگر نیاز نیست اجرای بتن ریزی با ماله پروانه ای سطحی صاف وسیقلی به شما میدهد و با نظر دلخواه خود شما میتوانید به هر رنگی که بخوای کف سازی کنید که همان پودر سخت کننده رنگی کفته میشود که به رنگ های طوسی قرمز ابی سبز وغیره اجرا شود که پودر سخت کننده رنگی و ارملات هم میتوانید با رنگ مورد نظر خود برسید هم اینگه مقاومت بسیار بالا نسبت به بتن معمولی و عمر موثر بتن را تجربه کنید و شهریار بتن هم در اجرای کف سازی و زیر سازی و قالب بندی هم در اجرای بتن رنگی و فروش ارملات پودر سخت الیاف روان کننده در خدمت شما عزیزان میباشد

viewer icon 3811