up icon

پودرکرودور :

پودر کرودور همزمان با بتن ریزی بعنوان پوشش نهایی اجرا می شود .
در اجرای کف سازی ,استفاده ازاین پودر باعث ایجاد روکشی سخت بر روی بتن شده که بدین ترتیب دوام بتن بیشتر می گردد و همچنین از ترک خوردگی بتن جلوگیری میکند.
پودر کرودور مانند پودر های رنگی کاربرد های فراوانی دارد که یکی از آنها بعنوان کفپوش پایانی بر روی کفپوش بتن رنگی آماده ,ریخته می شود.
پودر کرودور, پودری پایه سیمانی است که جهت اتصال بتن قدیمی به بتن جدید بکار می رود و پیوندی بین دو بتن جدید و قدیم بوجود می آورد.
این پودر باعث ضد سایش شده و عایق خوبی در برابر گرما و رطوبت است.
این پودرمقاومت زیاد در برابر انواع فشار های وارده را دارد بطوریکه از آن حتی در مکان های صنعتی و تجاری می توان استفاده کرد.
این پودر بیشتر در کف سازی هایی مورد استفاده قرار می گیرد که تردد در آن زیاد باشد یعنی در مکان های شلوغ بیشتر کاربرد دارد.
پودر های کرودوردر مکان هایی که سخت کاری دارند استفاده می شوند مانند مکان هایی که جوش کاری انجام می شود مشکلاتی ایجاد نمی کنند.
پودر کرودور می تواند عمر کفپوش را چندین سال افزایش دهد و دلیل آن هم سنگدانه های مرغوب معدنی می باشد که در آن موجود هستند.
اجرای کرودور به وسیله ماله پروانه‌ای انجام می شود و در نهایت سطحی صاف و کاملا یک دست حاصل می گردد.

viewer icon 1756