up icon
در بتن تازه یخ زدن و زیاد شدن حجم آب در آن باعث ایجاد تنش های درونی شده و منجر به ترک خوردن آن میشود . همچنین یخ زدگی و ذوب شدن متناوب در آن باعث ایجاد ترک خوردن و درزهایی در بتن میشود . و در نتیجه سطح آن به صورت پولکی میشود و بر اثر فرسایش بتن زودتر تخریب میشود و باعث خرابی بتن میشود . به تجربه ثابت شده که یخ زدگی به میزان قابل توجهی در دوام بتن موثر بوده و موجب افت شدید مقاومت میشود. و به دلیل کاهش سرعت هیدراتاسیون سیمان و آب در دمای صفر و زیر صفر و انجام نگرفتن واکنش در سیمان , پس از باز کردن قالب ها مشاهده میشود . که بتن به راحتی خرد میشود.برای جلوگیری از این مشکلات استفاده از افزودنی ضد یخ بتنی توصیه میشود استفاده از ضد یخ از یخ زدن رطوبت درونی بتن جلوگیری می کند . در انتخاب ضد یخ باید دقت فراوان داشت و تنها از شرکت های معتبر تهیه کرد.

viewer icon 1547